top of page

Jan Sverre Sivertsen (Sivert)

e-post: sivert@utogopp.no

Tel.: +47 41 45 06 42

 

Reiseliv

 

En god del av mitt yrkesaktige liv har jeg tilbragt i reiselivsbransjen. Fra å jobbe som guide og utvikle reiselivsprodukt til å lede reiselivskonsern med over 100 ansatte. Jeg har også lang erfaring i å hjelpe reiselivsbedrifter, destinasjonsselskap og offentlige virksomheter med å utvikle strategier, planer, nettverk og produkter.

Reisemålsutvikling

Jeg er godkjent rådgiver gjennom Innovasjon Norge for reisemålsutvikling. Reisemålsutvikling skal få aktørene på en destinasjon til å bestemme "hva de skal være for hvem", deretter utvikles det en helhetlig plan over hvordan de skal bli det. 

Bedriftsnettverk

Samarbeid i nettverk for å utnytte markedsmuligheter er ett av de viktigste virkemidlene for en helhetlig og markedsrettet reiselivsutvikling. Som prosjektleder og fasilitator kan jeg hjelpe nettverk i å realisere potensialet.

Strategisk utvikling

Hvordan ønsker du at din reiselivsbedrift skal utvikle seg videre? Har du gode forretningsplaner og strategier for de neste stegene? Jeg vil kunne bidra med erfaring, kunnskap og verktøy for å hjelpe din bedrift på veien mot nye mål!

Produktutvikling

Markedsrettet produktutvikling er hovedfokuset mitt når det gjelder utvikling av reiselivet generelt. Vi må kunne tilby de rette produktene til de rette kundene ut fra de grunnleggende forutsetningene og "råvarene" Norge har å by på!

#dethandleromfolk

#utogopp

#sivert

bottom of page