top of page

Tjenester

 

Fremtidens virksomheter og ledere er de som evner å legge forholdene til rette for medarbeidere som skal skape gode opplevelser for kundene. Det handler om å ha tydelig kurs, sørge for vind i seilene til de som skal bidra til at målene nås, og det handler om adferd og kommunikasjon. Altså; det handler om FOLK.

Jan Sverre Sivertsen (Sivert)

e-post: sivert@utogopp.no

Tel.: +47 41 45 06 42

 

Teamutvikling

Det meste handler om adferd. Hva skal til for at alle drar i samme retning?  Hva kan du gjøre for å påvirke egen og andres adferd? Jeg har verktøy og metoder som kan bidra til å hjelpe deg og virksomheten i å bli bedre på dette.

Rekruttering

Å rekruttere en ny leder er ofte noe av det viktigste en virksomhet gjør og derforer det kostbart å gjøre feil. Jeg sørger for en god prosess og ryddighet både for oppdrags-giver og kandidatene. 

Strategi

Strategi handler om å sette seg mål og å ta valg. Bevisste valg. Som rådgiver fasiliterer jeg prosessen og holder i strukturen slik at dere får det beste ut av organisasjonen. Min jobb er å få frem svarene som virksomheten selv sitter på.

Prosjektledelse

Det gjennomgående for mitt arbeid er å lede prosjekter innen de tjenesteområdene jeg leverer. Det være seg innen utvikling, omstilling, nettverkprosjekt, strategi etc.

#dethandleromfolk

#utogopp

#sivert

bottom of page